Amsterdam gaat banden met fossiele energie onderzoeken

Gisteren is een bijzondere motie aangenomen in de Amsterdamse gemeenteraad.
Amsterdam gaat haar banden met de fossiele industrie onderzoeken. De raad vindt het unaniem onlogisch om zowel in duurzame energie te investeren als financiële banden met de fossiele industrie te onderhouden.
Het nu aangenomen besluit om in kaart te brengen welke banden de stad heeft met de fossiele industrie is een grote mijlpaal, en een succes van een grote groep Amsterdammers die wil dat Amsterdam een fossielvrije stad wordt.
Deze prominente inwoners, onder wie cabaretier Dolf Jansen en professor Ewout Engelen, hebben met vele anderen voor de zomer een brief aangeboden aan het college van B&W. In de brief worden zorgen vanwege de zogeheten ‘koolstofbubbel’ en klimaatverandering uitgesproken, en stappen naar een fossielvrij Amsterdam beschreven. De nu aangenomen motie is de eerste stap.
Financiële banden bestaan in ieder geval in het havengebied. De recent aangenomen havenvisie is op dit terrein te weinig ambitieus en daarmee financieel riskant. Ook via de ambtenarenpensioenen, ondergebracht bij het ABP, bestaan er financiële banden.
Sven Jense, initiatiefnemer Amsterdam Fossielvrij: “Wij feliciteren de Gemeente met deze belangrijke stap op weg naar een fossielvrije stad. Dit besluit is een signaal dat ook Amsterdam in de aanloop naar de klimaatconferentie begin december in Parijs verantwoordelijkheid neemt voor klimaatverandering.”
De tekst van de motie:
Motie Partij voor de Dieren, aangenomen 5 november 2015:
– de Noorse hoofdstad onlangs besloten heeft al haar beleggingen in fossiele energie te verkopen;

– de gemeente Amsterdam de energiehuishouding op termijn volledig fossielvrij – dus niet afhankelijk van kolen, olie of gas – wil laten zijn;

Overwegende dat:

– het onlogisch en contraproductief is om enerzijds te investeren in duurzame energievoorzieningen en tegelijkertijd financiële banden te hebben met de fossiele industrie;

Spreekt uit dat:

– het wenselijk is om als gemeente geen nieuwe investeringen in de fossiele industrie te doen en op termijn de al bestaande investeringen uit de fossiele industrie terug te trekken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

– een overzicht op te stellen over de huidige investeringen en financiële banden van de gemeente met de fossiele industrie en de Raad hier binnen een half jaar terugkoppeling over te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *