Petitie

Klik hier om te tekenen!

Wij vragen het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam:

  1. Doe geen nieuwe investeringen in de fossiele industrie. Publiceer binnen een half jaar een onderzoek over de bestaande investeringen en financiële banden met de fossiele industrie. Divesteer binnen 5 jaar bestaande investeringen. Wordt financieel fossielvrij.

Het onderzoek is toegezegd na aandringen en een unaniem aangenomen motie van de Gemeenteraad. Het resultaat wordt binnenkort verwacht. Een goede eerste stap.

  1. Bereken de gevolgen  van een sterke reductie in het fossiele brandstofverbruik voor het Westelijk Havengebied . Ontwikkel een plan voor een toekomstbestendig, fossielvrij havengebied. Inclusief het stoppen van het verbranden van kolen in de NUON elektriciteitscentrale.  Bij een sterke afname van kolen- en oliedoorvoer is een toekomstbestendig plan superbelangrijk zodat de werknemers niet de dupe worden. Wij willen nieuwe bedrijven en banen met duurzame werkgelegenheid.

Helaas is de gemeente hier nog niet mee akkoord gegaan. Concrete plannen voor forse vermindering van doorvoer van fossiele brandstoffen bestaan niet. Er is een flinke inhaalslag in het fossiele denken nodig. Het inzicht bij gemeente en havendirectie in financiële gevolgen van een transitie naar fossielvrij is zelfs totaal afwezig. De gemeente verwijst naar de Havenvisie 2030. Daarin staan ambities voor een uitbreiding van activiteiten op het gebied van alternatieve energie en circulaire economie. Dat klinkt mooi, de harde waarheid is dat de haven vies blijft zolang er zelfs gerekend word op meer kolen!

De gemeente wil wel samen met Amsterdam fossielvrij in gesprek met partijen in de haven. Wij vinden dit niet voldoende. De dialoog met de wethouders voor meer actie is volop bezig en in beweging. Wij zijn met het idee gekomen een stresstest te houden. Een financieel specialist van het gerenommeerde Carbontracker.org uit London is op onze uitnodiging met een presentatie gekomen. De gemeente begrijpt nu dat een stresstest veel verschil kan maken. Het zal heel feitelijk de financiële gevolgen van minder kolen en benzine inzichtelijk maken. Dat helpt bij de versnelde overgang naar een fossielvrije haven.

  1. Roep het ABP – het pensioenfonds van de gemeente – op niet meer te investeren in de fossiele industrie. Daarmee luistert de gemeente Amsterdam als werkgever naar de stem van de groeiende groep pensioendeelnemers. Die zijn er allang van overtuigd dat ABP uit olie, kolen en gas moet stappen. Die willen geen klimaatverandering maar een zeker pensioen in een veilige wereld.

Aan deze oproep heeft Burgemeester van der Laan inmiddels gehoor gegeven; hij schreef een niet mis te verstane brief aan het ABP!

  1. Vraag de bankiers van de gemeente, ING en Bank Nederlandse Gemeenten, garanties dat  gemeentegeld niet in de fossiele industrie geïnvesteerd wordt. Kan deze garantie niet gegeven worden, breng het geld dan onder bij een instelling die dat kan. Leg vast deze afweging bij elke vernieuwing van de bankcontracten opnieuw te maken.

 Gemeente Amsterdam heeft per definitie geen positief saldo op de bank. Ze moet aan reglementen voldoen van het Rijk. Overschotten worden bewaard in de schatkist van de Rijksoverheid. Maar de Gemeente heeft ook een lopende rekening bij ING. Wij vinden dat de de Gemeente moet blijven zoeken naar een bank die fossielvrij bankiert.

Wij vinden dat Amsterdammers een fossielvrije stad verdienen. We gaan door met uw hulp. Hebt u nog niet getekend? Of kent u nog mensen die ook willen dat Amsterdam zich inzet tegen klimaatverandering? Iedereen is nodig om onze succesvolle campagne nog krachtiger te laten worden. Elke stem telt.

Teken de petitie dus vandaag nog (klik hier)!

Heel erg bedankt!