Missie

Een Fossielvrij Amsterdam in 2025 – inclusief verwarming, transport en onze haven. Dat is het doel van burgerbeweging Amsterdam Fossielvrij. De beweging maakt deel uit van een wereldwijde beweging die beleggers oproept te divesteren (d.w.z. investeringen terug te trekken) uit fossiele brandstoffen, om zo de overgang naar schone energie te versnellen en te helpen voorkomen dat klimaatverandering uit de hand loopt.

In Nederland zijn zo’n 19 groepen actief die zich richten op institutionele beleggers als gemeenten, universiteiten, hogescholen, en pensioenfondsen. Onze groep richt zich op de gemeente Amsterdam. Daarnaast zijn in Amsterdam twee groepen actief die zich richten op de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Alle groepen in Nederland werken samen met gofossilfree.org en 350.org.

Waarom divesteren?

Klimaatverandering wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen (kolen, olie en aardgas). De wereldwijde wetenschap en politiek is het erover eens dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden, en liefst maar 1,5 graad mag stijgen om te voorkomen dat klimaatverandering zichzelf gaat versterken, en daarmee catastrofaal wordt. Dit is een absolute grens – ook wanneer de opwarming beperkt blijft tot 2 graden kunnen de gevolgen al zeer ernstig zijn.

Om deze grens niet te overschrijden moet de fossiele industrie 80% van haar reserves in de grond laten zitten. Toch staan veel van deze reserves op de balansen. De waarde van de investeringen is gebaseerd op de veronderstelling dat de reserves wel verbrand zullen worden.

Doorgaan met investeren in fossiele brandstoffen is hierdoor immoreel geworden. Tegelijkertijd vormen deze investeringen een steeds groter financieel risico vanwege de reële mogelijkheid dat de mensheid uiteindelijk zal besluiten effectief klimaatbeleid te voeren. Wanneer dit gebeurt zullen de overgebleven reserves ‘stranded assets’ worden. Deze financiële zeepbel wordt ook wel de ‘carbon bubble’ genoemd.

Wat is de situatie in Amsterdam?

Amsterdam is een stad met een duidelijke ambitie duurzaamheid te bevorderen en haar CO2-emissies te verminderen. Tegelijkertijd heeft onze stad de één na grootste kolenhaven van Europa, de grootste benzinehaven ter wereld en zo’n 70% van de stroom die we gebruiken komt uit een kolencentrale (voor meer informatie, kik hier).

Hoewel de gemeente aangeeft geen ‘fossiele investeringen’ te hebben omdat zij alleen schulden heeft, zijn er wel degelijk financiële banden met de fossiele energieindustrie ­ niet alleen door de deelneming in koolstofintensieve ondernemingen zoals het Havenbedrijf, maar ook via de pensioenen van de medewerkers en (inmiddels indirect) de Nuon Kolencentrale.

Daarom roepen wij het gemeentebestuur op geleidelijk, verantwoord en binnen vijf jaar hun financiële banden met de fossiele industrie af te bouwen en daarbij:

  1. Geen nieuwe investeringen in de fossiele industrie te doen, binnen een half jaar een onderzoek te publiceren over de huidige investeringen en financiële banden van de gemeente met de fossiele industrie en eventuele bestaande investeringen binnen 5 jaar te divesteren.
  1. De gevolgen door te rekenen van sterke afname in het verbruik van fossiele brandstoffen voor het Westelijk Havengebied en een plan te ontwikkelen voor een toekomstbestendig, fossielvrij havengebied zonder de CO2 uitstoot van de Nuon Kolencentrale, een sterke afname van kolen- en oliedoorvoer; met name met oog voor verdwijnende en nieuw op te bouwen werkgelegenheid.
  1. Het ABP – het pensioenfonds van de gemeente – op te roepen niet meer te investeren in de fossiele industrie en zich daarmee aan te sluiten bij de groeiende groep pensioendeelnemers die het ABP oproepen uit olie, kolen en gas te stappen.
  1. De bankiers van de gemeente (de ING en de Bank Nederlandse Gemeenten) te vragen om te garanderen dat het gemeente-geld niet in de fossiele industrie geïnvesteerd wordt; als deze garantie niet gegeven kan worden, het geld onder te brengen bij een instelling die deze garantie wel kan geven; en vast te leggen deze afweging bij elke vernieuwing van de bankcontracten opnieuw te maken.

Meehelpen?

Wil je actief worden? Meld je dan hier aan