Wie zijn wij?

Stichting Amsterdam Fossielvrij zet zich in voor  het behalen van de Amsterdamse klimaatambities en de transitie naar een duurzame economie.

Wij zijn onderdeel van ‘Fossilfree’, een wereldwijde beweging die beleggers oproept te divesteren (d.w.z. investeringen terug te trekken) uit fossiele brandstoffen, om zo de overgang naar schone energie te versnellen en te helpen voorkomen dat klimaatverandering uit de hand loopt.

Samen met buurtbewoners en sympathisanten kijken we kritisch gemeentelijk beleid  en organiseren we campagnes rondom alles wat te maken heeft met klimaat en energie in de stad. We organiseren acties, lobbyen bij raadsleden, publiceren artikelen, we doen diepgravend onderzoek en starten zelfs juridische procedures. Soms als schreeuwers in de woestijn, en soms met verrassend succes. Onze stichting heeft geen winstoogmerk en wordt gerund op 100% vrijwillige onbetaalde inzet.

Wat is de situatie in Amsterdam?
Amsterdam is een stad met een uitgesproken ambitie om duurzaamheid te bevorderen en haar CO2-emissies te verminderen. Tegelijkertijd heeft onze stad de op één na grootste kolenhaven van Europa en de grootste benzinehaven ter wereld. Hoewel de gemeente aangeeft geen ‘fossiele investeringen’ te hebben, zijn er wel degelijk financiële banden met de fossiele industrie door de deelneming in ondernemingen zoals het Havenbedrijf, het Amsterdams Energiebedrijf en Schiphol. Hier heeft de gemeente veel invloed maar kan daar veel beter gebruik van maken.

Zo maakt de Gemeente concrete plannen voor een metro naar Schiphol, die vooral nodig is als er méér gevlogen gaat worden. Ook heeft dit college besloten het AEB te verkopen zonder heldere duurzaamheids-eisen te stellen aan de nieuwe eigenaar. Terwijl het gaat om de grootste CO2-uitstoter van de hele stad.

Het warmtesysteem van Amsterdam is gericht op ‘Aardgasvrij 2040’. Ambitieuzer dan de meeste gemeenten, maar in de uitvoering blijkt dat hier wordt ingezet op een hoog temperatuur warmtesysteem dat deels  wordt gevoed door een nieuwe grote biomassacentrale, afvalverbranding en zelfs hulpwarmtestations die draaien op aardgas.

Van biomassa weten we dat het op papier mag worden meegeteld als CO2-neutraal, terwijl die neutraliteit pas na vele decennia bereikt wordt door nieuw aangegroeid bos. Die periode is desastreus als het gaat om voorkomen van tipping-points in verdere klimaatopwarming. Isolatie van huizen of gebruik van andere echt duurzame warmtebronnen staan hier te vaak op de tweede plaats. Zie ook ‘rechtszaak sluisbuurt’.

Wij zijn er voor alle Amsterdamse burgers, bedrijven en bestuurders die vinden dat klimaatbeleid beter kan,  en dat daar moed voor nodig is.

Meehelpen?
Amsterdam Fossielvrij draait volledig op lokale vrijwilligers.
Wil je actief worden? Meld je dan hier aan