Meer info over klimaat en energie-transitie

Hier zijn een aantal links naar informatie die een brede samenvatting geven van de problematiek, in begrijpelijke taal en met veel verwijzingen naar een schat aan informatie op internet.

1. Team-lid Jan Willem Brouwer maakte de zeer uitgebreide klimaat-website klimaatinzicht.nl. http://klimaatinzicht.nl

2: Urgenda heeft een uitstekende samenvattende website over klimaatverandering

3: Deze engelstalige website weerlegt alle argumenten van zogenaamde ‘klimaatsceptici’ de realiteit van klimaatverandering ontkennen

4: Dit artikel geeft een samenvatting van de huidige stand van zaken rond energie-transitie en klimaatverandering. Waarom is de kans op een groene revolutie nu groter dan ooit? Waarom gaat het niet snel genoeg als we geen druk uitoefenen op de politiek en op investeerders? Waarom is klimaatverandering urgenter dan ooit?

5: Deze website waarschuwt dat peak-oil (het moment dat de wereldwijde olie-productie zijn maximum bereikt om vervolgens te gaan dalen) dichter bij is dan ooit. Nog meer redenen om snel te divesteren uit fossiele brandstoffen!

6: Een goede website over klimaatverandering voor beginners.