Rechtszaak tegen Europees biomassabeleid van start

Met  een rechtszaak ingediend bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, presenteren 6 aanklagers uit de EU en de VS bewijzen dat bio-energie niet alleen schade toebrengt aan bossen en het klimaat – het schaadt ook mensen. Eisers uit Estland, Frankrijk, Ierland, Roemenië, Slowakije en de VS bewijzen dat boskap en verbranding van biomassa cultureel erfgoed vernietigen, de vernietiging van oude bossen versnellen en de gezondheid en het welzijn van gemeenschappen schaden. Amsterdam Fossielvrij deelt deze conclusie.

Ondanks alle waarschuwingen heeft de EU een beleid voor hernieuwbare energie ingevoerd dat het  verbranden van boshout als “koolstofneutraal” beschouwd, gebaseerd op het idee dat bomen ooit terug zullen groeien. Dit terwijl biomassa nog meer co2 uitstoot per Gigajoule dan steenkool.


De huidige EU-richtlijn hernieuwbare energie heeft de bosoogst voor brandstof en de toename van de uitstoot van broeikasgassen uitgebreid. We kunnen meer schade aan bossen en het klimaat verwachten in het kader van de herziene richtlijn (RED II), die in 2021 van kracht wordt.

Uit de casus blijkt dat de bevordering van bosbranden door de EU in strijd is met de beloften van het Verdrag betreffende de werking van de EU: behoud en bescherming van het milieu, verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen, bestrijding van klimaatverandering, gebruik van wetenschap om het beleid te informeren, ervoor zorgen dat de vervuiler betaalt.

Het is tijd voor echte actie op het gebied van klimaat – en bosbiomassa staat in de weg!

Voor meer informatie ga naar:

Home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *