Kolenvrije Amsterdamse Haven is internationaal marktsignaal

Na gezamenlijke druk van burgers en organisaties heeft de Amsterdamse haven een historisch besluit genomen: in 2030 is alle steenkool onze haven uit. Een fossielvrij Amsterdam is daarmee nog dichterbij gekomen. Burgerbeweging Amsterdam Fossielvrij feliciteert Gemeente en Havenbedrijf met deze moedige beslissing, waarvan directeur Koen Overtoom zelf zegt: ‘Het is best een enge stap’. Overtoom toont de moed en het leiderschap dat nodig is voor een succesvolle klimaattransitie.

Amsterdam Fossielvrij vindt het een belangrijk marktsignaal. “Amsterdam laat hiermee zien dat steenkolen een slechte investering vormen,” zegt initiatiefnemer Sven Jense. “Vind nog maar eens financiering voor een kolencentrale. Dat wordt steeds lastiger, ook in andere landen in Europa. Het argument dat kolen ‘gewoon naar andere landen zullen verhuizen’ gaat dus steeds minder op. De carbon bubble lijkt hier op een beheerste manier spanning te verliezen. Steenkoolrisico’s worden beheerst afgebouwd.”

Met de keuze voor afbouw van kolen zet Amsterdam door op weg naar een fossielvrije stad. Eerder al werd het ABP door burgemeester Eberhard van der Laan opgeroepen te stoppen met beleggen in kolen, olie en gas, werden directe investeringen onderzocht, en is besloten dat een eerlijke bank gezocht moet worden die natuurlijk fossielvrij is. De keuze met kolen te stoppen is ook een politiek signaal. Het gemeentebestuur zegt geen steenkool meer te willen. Rotterdam kan nu cynisch inzetten op meer omzet, of het leiderschap van Amsterdam volgen en zo het signaal aan de internationale markten nog versterken.

Het is nog maar de vraag of de kolenoverslag door strengere regulering en marktwerking die eindstreep van 2030 wel zal halen, stelt Jense. Dat zou ook goed zijn, want om het Parijs Akkoord uit te voeren, en dus catastrofale klimaatschade af te wenden, zouden we al tien jaar eerder met kolen moeten stoppen. De kamer heeft vorig jaar al ingestemd met een motie van D66 die de regering opriep alle kolencentrales in 2020 te sluiten. Het gaat sneller en we moeten sneller. Alleen zo worden we als Nederland – nu in Europa vrijwel de grootste vervuiler – weer voorloper.

Voor de benzinehaven – grootste ter wereld – ziet Amsterdam Fossielvrij nog wel aanzienlijke gevaren. Benzine draagt net zo goed als kolen bij aan klimaatverandering. Uit het klimaatakkoord van Parijs volgt dat het wereldwijde koolstofbudget nog maar 5 tot maximaal 20 jaar meegaat willen we de temperatuurstijging tot 1,5 respectievelijk 2 graden beperken. Ook benzinegebruik zal dus moeten stoppen. Bovendien voorspellen partijen als Bloomberg dat door de toename van elektrische auto’s de benzinevraag uiterlijk in 2023 al stevig zal afnemen. Ook hier versnelt de energietransitie.

De voor deze eeuw voorspelde twee meter zeespiegelstijging en de nu al 400.000 jaarlijkse slachtoffers maken deze overwinning van levensbelang voor huidige én toekomstige generaties. Natuur- en milieuorganisaties knokken al decennia voor minder kolen. Amsterdam Fossielvrij bedankt iedereen die deze beweging door de jaren vooruit heeft geholpen. De gezamenlijke winst geeft het vertrouwen dat burgers, organisaties en overheid de leiding kunnen nemen in het oplossen van waarschijnlijk het grootste probleem ter wereld, en daarin met elkaar het meest succesvol zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *