Is stadswarmte wel zo duurzaam?

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 Het Parool

Vergroening vereist moed

Is stadswarmte wel echt zo duurzaam? Als we van fossiele brandstof af willen, is het discutabel of Amsterdam op het juiste paard wed, stelt Amsterdam Fossielvrij.

Amsterdam wil net als de rest van Nederland van het aardgas af. In de zoektocht naar een duurzaam alternatief lijken de bestuurders van onze stad enthousiast over het plan voor een warmtenet voor de hele regio. Als het aan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ligt, verwarmt dat net een half miljoen woningen, waarvan 230.000 in Amsterdam. Dit warmtenet wordt sterk afhankelijk van restwarmte uit de afvalverbranding, de Nuongascentrale en de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden. Dat deze bronnen verre van CO2-neutraal zijn, spreekt voor zich.

Tata Steel
Tata Steel
 Een veelgehoord argument van de voorstanders van stadsverwarming is dat we straks veel kunnen verwachten van geothermie: warm water uit de diepe ondergrond. Maar deze techniek bevindt zich nog in de onderzoeksfase. Dat geldt ook voor het plan om de gascentrale van Nuon op waterstof te laten draaien. Ook de MRA voorspelt dat de ontwikkeling van schone alternatieven kan tegenvallen.

Continue reading Is stadswarmte wel zo duurzaam?

CO2 krijgt toch rol in aanbesteding

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

De CO2-uitstoot gaat toch een rol spelen bij in Amsterdamse vuilnis- en veegwagens.

Dat schrijven de wethouders Pieter Litjens (Inkoop) en Abdeluheb Choho (Duurzaamheid) aan de gemeenteraad. Ook wordt de lopende aanbesteding voor diesels in 366 voertuigen opnieuw verlengd.

Dat is de uitweg die Litjens en Choho hebben gevonden, nadat GroenLinks en D66 hadden geschermd met de mogelijkheid het stadsbestuur terug te fluiten. Het zinde die partijen niets dat de aanbesteding dreigde uit te draaien op een overwinning voor een dieselsoort die wordt gemaakt met aardgas, een fossiele brandstof.

Streepje voor
Net als de RAI Vereniging, de branchevereniging van autofabrikanten, vonden Marijn Bosman (D66) en Jasper Groen (GroenLinks) dat brandstoffen die zorgen voor minder uitstoot van het broeikasgas CO2 een streepje voor moeten krijgen. Alleen in dat geval maken leveranciers van biobrandstoffen een kans om de aanbesteding winnend af te sluiten.

Continue reading CO2 krijgt toch rol in aanbesteding

Kolenvrije Amsterdamse Haven is internationaal marktsignaal

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Na gezamenlijke druk van burgers en organisaties heeft de Amsterdamse haven een historisch besluit genomen: in 2030 is alle steenkool onze haven uit. Een fossielvrij Amsterdam is daarmee nog dichterbij gekomen. Burgerbeweging Amsterdam Fossielvrij feliciteert Gemeente en Havenbedrijf met deze moedige beslissing, waarvan directeur Koen Overtoom zelf zegt: ‘Het is best een enge stap’. Overtoom toont de moed en het leiderschap dat nodig is voor een succesvolle klimaattransitie.

Amsterdam Fossielvrij vindt het een belangrijk marktsignaal. “Amsterdam laat hiermee zien dat steenkolen een slechte investering vormen,” zegt initiatiefnemer Sven Jense. “Vind nog maar eens financiering voor een kolencentrale. Dat wordt steeds lastiger, ook in andere landen in Europa. Het argument dat kolen ‘gewoon naar andere landen zullen verhuizen’ gaat dus steeds minder op. De carbon bubble lijkt hier op een beheerste manier spanning te verliezen. Steenkoolrisico’s worden beheerst afgebouwd.” Continue reading Kolenvrije Amsterdamse Haven is internationaal marktsignaal

Hoe verwarm je straks de stad?

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Amsterdam doet het aardgas de stad uit en wil zijn huizen gaan verwarmen met de restwarmte van elektriciteitscentrales. Niet iedereen vindt dat een goed idee.

Het is een klein gebouwtje zonder ramen, daar aan de Daalwijkdreef in Amsterdam-Zuidoost. Raymond van Bulderen, business manager Warmte bij Nuon, ontsluit de deur en we staan oog in oog met een bescheiden installatie van zwaar geïsoleerde buizen en metertjes. Dit is de regelkamer voor de nieuwe wijk Emerald die daar in aanbouw is. Vanuit deze regelkamer worden driehonderd woningen van warmte voorzien.

Continue reading Hoe verwarm je straks de stad?

Amsterdam roept ABP op te stoppen met investeren in kolen, olie en gas

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Burgemeester Van der Laan kritisch over fossiele beleggingen pensioenfonds

Download hier de brief van Van der Laan aan ABP

PERSBERICHT Amsterdam Fossielvrij

Amsterdam roept ABP op te stoppen met investeren in kolen, olie en gas

Burgemeester Van der Laan ziet ernstig gevaar voor pensioenen door klimaatrisico’s

Amsterdam, 13 juli 2016 — Amsterdam zet pensioenfonds ABP onder druk om hun investeringen in de fossiele industrie te beëindigen, om onomkeerbare klimaatverandering te voorkomen. In een brief aan het ABP bestuur schrijft burgemeester Eberhard van der Laan: “Indien het ABP niet binnen een redelijke termijn de beleggingen in fossiele industrie beëindigt, brengt dat de pensioenen van de deelnemers ernstig in gevaar.” Hij maakt duidelijk dat hij deze oproep doet als reactie op een brief van het burgerinitiatief Amsterdam Fossielvrij.

Sven Jense, initiatiefnemer Amsterdam Fossielvrij, is positief over deze stappen. “Het verbreken van de financiële banden met de fossiele industrie maakt onze stad en onze pensioenen toekomstbestendig. Maar we moeten ook een ambitieuze termijn stellen, ook voor de transitie van onze fossiele haven. Wij willen niet dat onze stad aan klimaatverandering verdient.”

Continue reading Amsterdam roept ABP op te stoppen met investeren in kolen, olie en gas

Sea Blind – Uitnodiging Earth Day vrijdag 22 april Amsterdam

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Wist je dat 17 zeeschepen evenveel zwavel uitstoten als alle auto’s ter wereld?

De film Sea Blind vertelt een nog weinig bekend maar fascinerend verhaal en is een remedie tegen onze “Zee Blindheid”. Na Sea Blind volgt een gesprek met game changers. Filmmaakster Bernice Notenboom heeft Amsterdam Fossielvrij daar ook bij uitgenodigd.

Vrijdag 22 april (Earth Day), 18.00 uur, Undercurrent. Ben je erbij? Het ticket is inclusief hapjes en drankjes. Hier reserveren (klik op ‘tickets ophalen’).

Sea Blind gaat over de uitstoot van scheepvaartverkeer. Een fossielvrije haven is een belangrijke inzet voor een fossielvrije stad. De gemeente Amsterdam is 100% aandeelhouder van de haven. We kunnen je inbreng bij het nagesprek dan ook goed gebruiken. Het wordt een interactief debat met Havenbedrijf Amsterdam, Amsterdam Fossielvrij, oplossingsgerichte ondernemers GoodFuels en Openlabel, en het publiek.

Onze eigen Egbert Born heeft Bernice geïnterviewd. Dat interview vind je hier.

Hier vind je ons facebook event.

Over Sea Blind – The Price of Shipping our Stuff

Negentig procent van alles wat we kopen, komt naar ons per schip. Containerschepen voeden ons, geven ons kleren, meubels, het genot van het nieuwste gadget. Het grootste schip ter wereld vervoert 19,2000 containers en dat zijn honderdzeventien miljoen paar schoenen! Hoe groter de containerschepen worden, hoe minder we de omvang ervan lijken te kunnen omvatten. We zijn ‘zeeblind’ geworden. De scheepvaart is de meest vervuilende industrie maar ook de duurzaamste. Met geen enkele vorm van transport kun je in een keer 117 miljoen paar schoenen vervoeren. Maar scheepvaart kan en moet schoner.

www.seablind.org.

College Amsterdam wil Fossielvrij

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

De Amsterdamse coalitie van VVD, D66 en SP streeft naar een fossielvrije hoofdstad. Dit schrijft het College van B&W in een reactie op de oproep van een grote groep Amsterdammers onder wie Dolf Jansen, Ewald Engelen en Sven Jense. De inwoners vinden het onverantwoord nog te profiteren van een eindige industrie die de toekomst willens en wetens in gevaar brengt. Vooral voor de Amsterdamse haven zijn de consequenties groot.

Continue reading College Amsterdam wil Fossielvrij

Zeven vragen voor Bernice Nootenboom over de documentaire Seablind

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

dav
Bernice Nootenboom (rechts) in gesprek met de coördinator van FossielVrij Nederland,  Liset Meddens

Je film gaat over de vervuilende rol van de scheepvaart in het Arctisch gebied. Wat moet er veranderen?

Bernice: Wij moeten er in ieder geval voor zorgen dat we net als in het Antarctisch gebied (Zuidpool, red.) internationale wetgeving gaan instellen. Dat je daar in de toekomst niet met Heavy Fuel Oil (HFO), oftewel bunkerolie mag varen. De verwachting is dat de internationale scheepvaart in 2050 met 250 % toeneemt. De meeste scheepvaart vindt plaats in het Noordelijk halfrond. Dat mogen we niet toelaten op de manier waarop we het nu doen.

Wat is er zo speciaal en gevaarlijk aan bunkerolie als brandstof ?

Bernice: Bunkerolie is het putje van het olievat. Het heeft een goed vloeibaarheidsgehalte. De scheepsmotoren vinden het heerlijk. Het smeert lekker en heeft een hoge caloriewaarde. Maar het is  ook de meest vervuilende soort brandstof in de wereld. Dat is slecht voor onze gezondheid. Verder kun je er niks mee doen behalve asfalt maken.

Je was op de klimaattop COP21 in Parijs om de risico´s van bunkerolie  te agenderen en te lobbyen. Waarom lukt het niet in de klimaatdoelstellingen van landen ook doelen voor scheepvaart mee te nemen?

Bernice:  Grootste probleem met de COP21 zijn de landen. Die moeten zich committeren aan beperkte CO2 uitstoot. Scheepvaart is geen land. Varen in internationaal water maakt het heel moeilijk ze onder een noemer te schuiven. De International Maritime Organization (IMO) is wel van de Verenigde Naties maar valt onder een andere tak van sport. Omdat het een zelfregulerend orgaan is.

Op 22 april is in Amsterdam de vertoning van je documentaire Seablind, ondersteund door Amsterdam Fossielvrij. Wat kunnen wij, samen met jou en Amsterdammers, doen om dit probleem aan te pakken?

Bernice: Mensen begrijpen niet dat je ziek wordt van de scheepvaart. De Amsterdamse haven ligt midden in de stad. Er wonen heel veel mensen om heen. De meeste zwaveluitstoot komt van de zee. Die waait direct het land binnen. Als er niet snel maatregelen worden genomen krijgen we daar gezondheidsproblemen door. Dat is nu al zo. We hebben stappen in de juiste richting gezet om zwavel uit brandstof te halen. Maar we hebben nog steeds stikstof en roet en andere fijnstoffen die heel erg problematisch zijn voor onze gezondheid. We kunnen dingen veranderen.

Op 9 maart lanceerde een pioniersgroep uit de scheepvaart in London een routekaart 2040:  het Sustainable Shipment Initiative. Met veel ambitieuze initiatieven, maar ook deze. De Noordelijke scheepvaartroute zal door klimaatverandering ijsvrij worden. Ze zien die route als instrument om CO2 uitstoot te  beperken omdat die route korter is dan via de Zuidkaap en het Suezkanaal. Wat vind je van die opvatting?

Bernice: Minder CO2 uitstoten omdat je minder brandstof verbruikt vind ik heel prima. Maar: het moet nog steeds anders. Het scheelt negen dagen varen en heel veel geld. De reder die via de Noordelijke zeeroute vaart bespaart bijna een miljoen Euro aan brandstofkosten. Dat is de grootste drijfveer voor de scheepvaart die route te ontwikkelen. Het moet sowieso met andere brandstof. Er hoeft maar iets te gebeuren, bijvoorbeeld een lekkage in een schip. Een olievlek krijg je daar gewoon niet opgeruimd. Er is geen infrastructuur voor reddingsacties. Het is te ver weg, te moeilijk om er te komen. Als het gebeurt in de winter is het 24 uur per dag donker. Dat zijn rampenscenario’s.  Dus waarom dan niet en/en? Niet business as usual met die bunkerolie.Het Arctisch gebied heeft een heel erg kwetsbaar ecosysteem. Dat moeten we beschermen. Ten tweede wordt met bunkerolie veel roet uitgestoten. Met bunkerolie wordt veel roet uitgestoten. We denken dat 40 % van het versnellen van het smelten van het ijs in Groenland en de Arctische zee komt door roetuitstoot. Die bron moeten we wegnemen. Met een ander soort brandstof.

De gemeente Amsterdam is 100 % aandeelhouder van het havenbedrijf. Wat kan de rol zijn van het havenbedrijf en gemeente Amsterdam  om de scheepvaart meer duurzaam te maken?

Bernice: Havens zijn energiehaarden, er wordt heel veel energie gebruikt. Nederland staat heel erg onderaan de Europese ladder van duurzaamheid. Dat is zo belabberd. Om een schaamtegevoel van te krijgen. De energie zou om te beginnen opgewekt moeten worden uit duurzame energie. Daar moet veel meer in geïnvesteerd worden. Windenergie, getijdenenergie, zonnepanelen, alle voorbeelden die je maar op kan noemen. In de haven zelf, daar wordt heel veel energie gebruikt. Denk aan al die kranen die containers moeten oploodsen. Het zijn enorm grote industriële complexen. Dat vergt heel veel energie, dus dat is het eerste. Havens moeten verduurzaamd worden.
Ten tweede, haven en gemeente moeten wat betreft de scheepvaart de gatekeepers gaan worden. Ze moeten schepen weren die zich niet aan de regels houden. De havens moeten daar een actieve rol in gaan spelen. Nu is dat Rijkswaterstaat en de douane, dat zijn overheidsinstanties. De havens zelf moeten daar belangrijker in gaan worden.  Overtreders niet willen en ook niet mogen accepteren.

Vind je dat er bij de havens zelf onvoldoende bewustzijn is van klimaat verandering?

Bernice: Ja. Ze snijden zichzelf in de vingers. De havens van Amsterdam en Rotterdam verdienen geld aan opslag van benzine (en heel veel kolen, red.). Dat wordt verder getransporteerd naar landen die aan onze rivieren liggen. Dus ze willen die opslag niet weigeren.
De LNG terminals die nu in Rotterdam worden gebouwd zijn misschien wel een stap weg van opslag van bunkerolie zoals we die nu hebben. En überhaupt van olie en raffinaderijen. Zolang we plastic hebben is er altijd olie, daar ontkom je niet aan. De chemische industrie gaat door. Plastic zit in alles. Dat is niet zo 1, 2, 3 te verwijderen. We zullen altijd één of ander vervoer hebben van olie. Het zou al heel mooi zijn als we kunnen nadenken over hoe we de enorme vloot containerschepen laten overschakelen. Er zijn honderdduizend containerschepen. De haven moet daaraan bijdragen.

seablind.org/
www.bernicenotenboom.com/
Interview Egbert Born. Amsterdam, 31 maart 2016.

2015 11133-199 portretfoto 17 oktober

Haven gemeente Amsterdam wacht financiële hartstilstand na uitvoering klimaatakkoord Parijs

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

door Egbert Born

(reacties aan de auteur kunnen gestuurd worden naar: ebornworks@gmail.com )

De chirurg J.V. Pavlov in het operatietheater. Ilja Repin, 1888.
De chirurg J.V. Pavlov in het operatietheater. Ilja Repin, 1888.

De gemeente Amsterdam heeft de absurd hoge groeiprognose van de havenvisie 2030 gebaseerd op het IPCC rapport van 2001. Met fossiele brandstoffen als kolen en olie als grootste aanjagers van de groei. Op de klimaattop in Parijs is het doel van de maximale globale temperatuurstijging omlaag gebracht van 2 naar 1,5 graden Celsius.Daarvoor moet wel met onmiddellijke ingang de uitstoot van CO2 met tientallen procenten omlaag.

De haven van Amsterdam baseert zijn visie op een verouderde prognose dat het totale kolenverbruik in Nederland in 2040 met tussen de 35% en 195% zal zijn gestegen.

De businesscase van dit bedrijf waar de gemeenteraad van Amsterdam in 2015 mee heeft ingestemd is een ten hemel schreiende waanvoorstelling.  Tijd voor een duurzame herziening op de operatietafel. En kan gelijk de kolencentrale van Nuon die er naast ligt dicht.

Management by speech

Voordat ik verder vertel wil ik u allemaal vragen eventjes terug te denken aan wat u vijftien jaar geleden deed. Waar u woonde, werkte en hoe u dacht dat de wereld er in 2040 uit zou zien.

En waar u nu bent. Wat voor apparaten had u in huis? Kunt u zich voorstellen dat u in 2015 voor u zelf of uw gezin een plan ging maken dat gebaseerd is op uw denkbeelden uit 2001? Ik niet. Aangekomen op pagina 20 van de Visie 2030 van de  Port of Amsterdam schrok ik me daarom kapot toen ik las dat de prognoses zijn gebaseerd op een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving uit 2008. Dat jaartal bleek een typefout, het rapport komt uit 2006. En is inhoudelijk weer gebaseerd op nog oudere rapporten zoals het IPCC rapport uit 2001wat betreft de hoofdstukken over klimaatverandering.

De happy clappy management slang is wel erg 2014, het jaar dat het geschreven is. Inclusief allemaal hipsterachtige droomscenario’s en prachtige illustraties voor 2040 waarin we allemaal gelukkig zijn, intensief samenwerken, hoogwaardige green economy progress hebben gemaakt in een biobased economy met veelzijdige, wendbare en innovatieve samenwerking van marktmeesters, matchmakers en co-creators. Geen extreme overstromingen in 2015  in Engeland, de VS en Zuid-Amerika, Saoedi Arabië en Jemen (die meer dan normaal getroffen worden door cyclonen). De extreme droogtes in Syrië en Zuid Afrika van 2015 doen er allemaal niet toe in het PBL rapport van 2006. Geen oudejaarsdag van 2015 waar El Niño in combinatie met de klimaatverandering zorgt voor temperaturen in Alaska die dertig graden hoger liggen dan normaal.

De Britse NGO  www.carbontracker.org  van Mark Campanale en Jeremy Tellegen die wereldwijd door financiële instellingen als Goldman Sachs, Deutsche Bank, HSBC en ook corporate government bedrijven als Saudi Aramco worden uitgenodigd om te vertellen over de carbon bubble, en stranded assets bestonden nog niet.

En de divestmentbeweging www.350.org  van Paul McKibben en Naomi Klein, in Nederland geleid door Liset Meddens, hadden geen idee dat ze zo groot zouden worden op COP21 en de staat van beleg aan de kant zouden zetten voor de D12 demonstratie van de Arc de Triomph naar de Eiffeltoren. Het was ver voor de tijd dat de Rockefeller foundation (de founding fathers van de Amerikaanse olieindustrie) besloten al hun miljarden terug te trekken uit de fossiele industrie. Moeten gemeenteraadsleden capabel worden geacht daar doorheen te zien? Ja natuurlijk, dat is hun werk.

Eigenaar kolenoverslag Herengracht 480

De gemeenteraad en de wethouder duurzaamheid hebben in 2015 nagelaten wat de Russische schilder Ilja Repin in 1888 bij de research voor zijn schilderij ‘De chirurg J.V. Pavlov in het operatietheater’ wel deed. Goed kijken op de locatie zelf.

Bloedkolen
Bloedkolen

De OBA bulkterminal aan de Westhavenweg in Amsterdam wordt slechts door een oversteek met de pont gescheiden van de 72 duizend inwoners van Zaandam. Niet meer dan 100 meter met kolenstof, risico voor ziektes aan de luchtwegen etc. Er is een open opslag van 700 duizend vierkante meter kolen. Een stuk groter dan uw huis.  Dat waait alle kanten op.

Veel van deze kolen zijn afkomstig uit Colombia en staan bekend als bloedkolen. Omdat er voor de winning mensen worden vermoord in Zuid Amerika en de rechten van de arbeiders worden geschonden. De handelsbezoeken van minister Ploumen hebben daar geen verandering in gebracht. Onze vrijheid en sociale rechtvaardigheid wordt betaald met de levens van de Colombianen en hun gezinnen.

Er loopt rechtstreeks vanaf de kolenoverslag een transportband naar de elektriciteitscentrale van Nuon aan de overkant van de weg. In de kolengestookte centrales van Nederland zijn vorig jaar een recordhoeveelheid kolen verstookt, miljarden kilo’s. Van alle fossiele brandstoffen leveren kolen de grootste bijdrage aan klimaatverandering. De gemeente Amsterdam berekent zijn groeiscenario’s 2030 voor de haven op tientallen tot 195 procent extra gebruik. Allemaal gebaseerd op cijfers van een PBL rapport uit 2006. Heel lang geleden.

Van wie is dit bedrijf? Dat is even zoeken. OBA Amsterdam was eigendom van een beursgenoteerd bedrijf, HES beheer. Dat is in 2014 van de beurs gehaald nadat het was gekocht door Hestya Energy. Er was gedoe bij de overname, een rechtszaak omdat een aandeelhouder de overnameprijs aan de lage kant achtte. Het hoofdkantoor is gevestigd op Herengracht 480, zelfde adres als advocatenkantoor Hammerstein. En nog een aantal obscure bedrijfsnamen. Zodra je van de beurs gaat moet je nog wel aan regels voldoen, maar publieke verantwoordelijkheid is dan niet meer verplicht. Dat kan allemaal in het belastingparadijs Nederland. Minister-president Mark Rutte lachte er deze week nog hartelijk over toen hij er in het Europees parlement op werd aangesproken. Ik dacht dat het spoor daar dood liep.

Carlyle

Nee dus. Om u even bij de les te houden over de dramatische versnelling in vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen die nodig is, geef ik u de gelegenheid te kijken wat David Hone, Climate Change Advisor van Shell er over zei in zijn blog van 9 december 2015 : COP21: A pathway for 1.5 degrees Celsius. Hij zegt : Even if emissions were to continue to plateau as we have seen over 2014-2015, the 1.5°C threshold would be reached as early as 2028. Anders gezegd: Zelfs als we met de emissies door zouden gaan op het zelfde niveau als in de afgelopen twee jaar dan is al in 2028 1,5 graad temperatuurstijging onvermijdelijk. We hebben nog maar dertien jaar. De visie van de gemeente Amsterdam houdt rekening met een stijging in het kolenverbruik van 195 procent in 2040.

Ok, mijn zoektocht ging verder naar de eigenaar van OBA bulk Amsterdam. Nu zien we pas met wat voor spelers als minister Henk Kamp van EZ en de gemeente Amsterdam zaken moeten doen als ze Amsterdam fossielvrij willen maken. Het organogram laat zien dat HES international onderdeel is van de joint venture van twee van de grootste equity fondsen van de wereld, het Amerikaanse Carlyle en Riverstone Holdings. Een zoektocht op internet levert een verontrustende hoeveelheid materiaal op van miljardenprojecten met corruptie, smeergeld en belangenverstrengeling inclusief de excessieve winsten die werden gemaakt tijdens de Irak oorlog op defensieprojecten.

De VPRO zond een beruchte documentaire ‘The Iron Triangle ‘ uit over dit fonds. Die kan je terugkijken op You Tube. Ze beheren een scala aan overslagterminals in Nederland, Polen en Frankrijk, zoals ook het Europees Massagoed Overslagbedrijf met een open opslag van maar liefst 1, 7 miljoen vierkante meter.

Honderden miljoenen subsidies CCS

Dat is op de Rotterdamse Maasvlakte en die leveren, jawel, ook de kolen voor de naastgelegen kolencentrale. Die kolencentrale is het paradepaardje van Europa voor de Carbon Captured Storage. Over de hele wereld is de politieke steun voor CCS nagenoeg verdwenen. Minister Kamp schreef in een brief aan de Tweede Kamer op 15 december 2015 dat hij hoopt dat het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratie Project (ROAD), na enorme vertraging in 2016, eindelijk goedgekeurd gaat worden. Het enige overgebleven CCS-project in Europa wil dit Nederlandse kabinet doorzetten. Het had in 2010 operationeel moeten zijn, maar door de lage CO2 prijs was het niet meer rendabel. Niet rendabel met een subsidie van de Europese Unie van 180 miljoen en nog eens, hupsakee, ook 150 miljoen van de Nederlandse overheid. Ook niet rendabel.

De brief van Henk Kamp aan de Tweede Kamer vermeld dat er ‘intensief is gezocht naar een oplossing voor het financieel tekort’.  Deze honderden miljoenen sluiten aan bij de vele miljarden subsidie die Kamp bijeen wil brengen om de kolengestookte elektriciteitscentrales rendabel te krijgen. De overheid heeft dus intensief gezocht om het gebruik van de fossiele brandstof kolen in stand te houden. Tegelijk is de landsadvocaat na de het Urgendavonnis naarstig op zoek geweest naar mogelijkheden onder de uitspraak uit te komen. De rechter gaf minister Kamp opdracht meer te doen voor een duurzaam Nederland.

Alpinvest en ABP fossielvrij

De component van Carbon Captured Storage speelt ook een enorme rol in de scenario’s van de Amsterdamse visie op het havenbedrijf voor 2030. Een scenario uit het onderliggende PBL rapport van 2006 gaat er zelfs van uit dat we het met zijn allen opgeven iets aan klimaat verandering te doen.

Mijn hele lichaam trilt van ongeloof als ik deze woorden intik, nadat ik gelezen heb dat de gemeenteraad van Amsterdam bij het goedkeuren van de visie in 2015 zich tegelijk ten doel heeft gesteld de duurzaamste haven ter wereld zijn. Dat kan niet allebei hoor. De nieuwe wethouder duurzaamheid Amsterdam is naar Parijs geweest, maar….

Mijn hele zoektocht om eens te kijken hoe het kan dat Nederland onderaan bungelt in de Europese lijstjes van duurzame energie, en waarom Amsterdam energie opwekt met kolengestookte elektriciteitscentrales, brengt me naar de rand van een ravijn van misplaatst optimisme van hipstergemeenteraadsleden van Amsterdam die geen idee hebben welke beruchte private equity fondsen zij als tegenspeler moeten overwinnen om de gigantische gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering te temporiseren.

In Amsterdam is ook gehuisvest het bedrijf Alpinvest partners, één van de grootste private equity fondsen ter wereld met een investeringsportefeuille van 49 miljard. De twee grootste klanten zijn het Nederlandse pensioenfonds ABP en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, voorheen PMGG. Zij waren voorheen eigenaar en hebben het fonds in 2011 verkocht aan Carlyle. Velen van u zullen gehoord hebben hoe ABP in 2015 in beweging is gekomen haar beleggingsportefeuille onder de loep te nemen op duurzaamheid door de acties van fossielvrij Nederland.

Fossielvrije, kolenvrije toekomst

De campagnes van Greenpeace en andere milieuorganisaties om Nederland vrij te krijgen van kolencentrales zijn na de geweldige resultaten op de klimaattop in Parijs COP21 volop bezig. De olieindustrie krijgt klap na klap te verwerken nadat in 2015 al talloze kolenmijnen in de VS en China failliet zijn gegaan. ABP was erbij, afgelopen week in pakhuis de Zwijger (2015) bij het inspirerende verhaal van Mark Campanale van carbontracker.org .

Gaat ABP, samen met partner PFZW in gesprek met Amsterdam om de haven van Amsterdam fossielvrij te maken? Of gaat de haven van Amsterdam failliet omdat de raad achter de feiten aan blijft lopen? Amsterdam is 100 % aandeelhouder. We gaan het zien.

Amsterdam gaat banden met fossiele energie onderzoeken

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Gisteren is een bijzondere motie aangenomen in de Amsterdamse gemeenteraad.
Amsterdam gaat haar banden met de fossiele industrie onderzoeken. De raad vindt het unaniem onlogisch om zowel in duurzame energie te investeren als financiële banden met de fossiele industrie te onderhouden.
Het nu aangenomen besluit om in kaart te brengen welke banden de stad heeft met de fossiele industrie is een grote mijlpaal, en een succes van een grote groep Amsterdammers die wil dat Amsterdam een fossielvrije stad wordt.
Deze prominente inwoners, onder wie cabaretier Dolf Jansen en professor Ewout Engelen, hebben met vele anderen voor de zomer een brief aangeboden aan het college van B&W. In de brief worden zorgen vanwege de zogeheten ‘koolstofbubbel’ en klimaatverandering uitgesproken, en stappen naar een fossielvrij Amsterdam beschreven. De nu aangenomen motie is de eerste stap.
Financiële banden bestaan in ieder geval in het havengebied. De recent aangenomen havenvisie is op dit terrein te weinig ambitieus en daarmee financieel riskant. Ook via de ambtenarenpensioenen, ondergebracht bij het ABP, bestaan er financiële banden.
Sven Jense, initiatiefnemer Amsterdam Fossielvrij: “Wij feliciteren de Gemeente met deze belangrijke stap op weg naar een fossielvrije stad. Dit besluit is een signaal dat ook Amsterdam in de aanloop naar de klimaatconferentie begin december in Parijs verantwoordelijkheid neemt voor klimaatverandering.”
De tekst van de motie:
Motie Partij voor de Dieren, aangenomen 5 november 2015:
– de Noorse hoofdstad onlangs besloten heeft al haar beleggingen in fossiele energie te verkopen;

– de gemeente Amsterdam de energiehuishouding op termijn volledig fossielvrij – dus niet afhankelijk van kolen, olie of gas – wil laten zijn;

Overwegende dat:

– het onlogisch en contraproductief is om enerzijds te investeren in duurzame energievoorzieningen en tegelijkertijd financiële banden te hebben met de fossiele industrie;

Spreekt uit dat:

– het wenselijk is om als gemeente geen nieuwe investeringen in de fossiele industrie te doen en op termijn de al bestaande investeringen uit de fossiele industrie terug te trekken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

– een overzicht op te stellen over de huidige investeringen en financiële banden van de gemeente met de fossiele industrie en de Raad hier binnen een half jaar terugkoppeling over te geven.