Burgemeester Halsema en het ‘geheim van de verdwenen ondertekening’

Eerder deze maand was er nog ophef over de hantekening die Femke Halsema heeft gezet onder een manifest van VNO NCW aan de formerende partijen. In het manifest wordt in ondubbelzinnige bewoording gepleit voor meer ontwikkelruimte voor Schiphol. Dit zou bijdragen aan een gunstig vestigingsklimaat en onze internationale concurrentiepositie versterken.

Om onze klimaatdoelen te halen moet de gemeente consistente ambitie en urgentie tonen. Benadrukken dat meer vliegen eigenlijk toch wel belangrijk is voor het vestigingsklimaat past daar niet bij. Het ondertekenen van het manifest schaadt de geloofwaardigheid van de gemeente Amsterdam richting haar inwoners. Aldus, onze eigen duurzame mobiliteits-expert Roald Fekken in Het Parool.

In de versie oktober staat mevrouw Halsema niet als burgemeester, maar als deelnemer aan de Amsterdam Economic Board. Terwijl in de originele versie  van juli 2021 duidelijk staat: “Namens burgemeesters en voorzitters van…”

De burgemeester van Zaanstad  lag al onder vuur door deze solo-actie. Hij was zelfs genoodzaakt zijn steun in te trekken. Zowel in Amsterdam als in Zaanstad is de keuze voor het steunen van het manifest nooit voorgelegd aan de gemeenteraad.

Tijdens de raadsvergadering hierover viel het SP-raadslid Eric Flentge op dat de ondertekening inmiddels op ‘miraculeuze wijze’ is verdwenen. Op de website van VNO-NCW is namelijk nog een alternatieve versie te vinden (ook van 14 oktober) waar de naam van Femke Halsema helemaal is weggehaald. Dit geeft aan dat de letterlijke naam van de burgemeester toch ergens ongewenst is gebleken.

Deze gang van zaken is typisch voor huidige polderlandschap; een verwarrend en ondoorgrondelijk web van lobbyclubjes en vrijblijvende coalities waarin niemand eindverantwoordelijk neemt of aanspreekbaar is. Het versterkt bovendien beeld van bestuurders die vooral bezig zijn met beeldvorming en weinig met inhoud.

Maar, wat kan men verwachten van stadscollege dat zich met Amsterdams subsidiegeld laat adviseren door bedrijven als Shell, Rabobank en de Datacenter-lobby over “duurzame” economische groei? Kennelijk niet het soort politiek dat nodig is om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Het blijft dus wachten op een ‘mirakel’….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *