Hoogleraren en internationale milieu-organisaties tekenen open brief tegen biomassa in Diemen


Energiebedrijf Nuon/Vattenfall is bezig met de bouw van een biomassa-warmtecentrale in Diemen . Deze warmtecentrale zal afhankelijk worden van houtpellets (geperste korrels) van gekapte bossen uit het buitenland. De ondertekenaars van een open brief aan de Provincie NH, (diverse milieuorganisaties, belangengroepen en professoren) hekelen het plan omdat biomassa uit buitenlandse houtkap een zeer milieu-onvriendelijke vorm van warmte is. Zij roepen de Provincie Noord-Holland op geen vergunning te verlenen voor dit plan. Het importeren en opstoken van biomassa heeft een hoge c02 uitstoot tot gevolg en draagt bovendien bij aan meer ontbossing en verlies van biodiversiteit  in het buitenland.

Lees verder Hoogleraren en internationale milieu-organisaties tekenen open brief tegen biomassa in Diemen

Voorlopig geen duurzame warmte voor Amsterdam

13 juli 2018 –

De geplande nieuwbouw in de Sluisbuurt in Amsterdam Oost krijgt mogelijk een veel minder duurzame warmtevoorziening dan op basis van de huidige technieken mogelijk is. Dat terwijl het nieuwe college heeft gezegd groene koploper van Europa te willen worden. Wethouder duurzaamheid Marieke van Doorninck wil woensdag 18 juli aan de Raad voorstellen om akkoord te gaan met hoge temperatuur-warmte van Nuon in de Sluisbuurt. Dit terwijl de Gemeenteraad in een motie in november 2017 heeft gezegd dat Amsterdamse nieuwbouwwijken nooit meer op hoge temperatuur verwarming wordenaangesloten. Omdat nieuwbouwwijken geen hoge temperatuur nodig hebben. Omdat je nieuwe huizen namelijk goed kan isoleren.
Lees verder Voorlopig geen duurzame warmte voor Amsterdam

Geen weg meer terug voor de corporaties

Wethouder Choho neemt stevige maatregelen voor zonnepanelen op huurdaken. Dit is mede naar aanleiding van het raadsadres afkomstig van Amsterdam Fossielvrij  en bewonersplatform ‘Zon Op Je Pan’.  Bob van Lanen en Mischa Meerburg nemen je mee in de wondere wereld van zonnepanelen en woningbouwcorporaties.

Is stadswarmte wel zo duurzaam?

 Het Parool

Vergroening vereist moed

Is stadswarmte wel echt zo duurzaam? Als we van fossiele brandstof af willen, is het discutabel of Amsterdam op het juiste paard wed, stelt Amsterdam Fossielvrij.

Amsterdam wil net als de rest van Nederland van het aardgas af. In de zoektocht naar een duurzaam alternatief lijken de bestuurders van onze stad enthousiast over het plan voor een warmtenet voor de hele regio. Als het aan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ligt, verwarmt dat net een half miljoen woningen, waarvan 230.000 in Amsterdam. Dit warmtenet wordt sterk afhankelijk van restwarmte uit de afvalverbranding, de Nuongascentrale en de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden. Dat deze bronnen verre van CO2-neutraal zijn, spreekt voor zich.

Tata Steel
Tata Steel
 Een veelgehoord argument van de voorstanders van stadsverwarming is dat we straks veel kunnen verwachten van geothermie: warm water uit de diepe ondergrond. Maar deze techniek bevindt zich nog in de onderzoeksfase. Dat geldt ook voor het plan om de gascentrale van Nuon op waterstof te laten draaien. Ook de MRA voorspelt dat de ontwikkeling van schone alternatieven kan tegenvallen.

Lees verder Is stadswarmte wel zo duurzaam?

Kolenvrije Amsterdamse Haven is internationaal marktsignaal

Na gezamenlijke druk van burgers en organisaties heeft de Amsterdamse haven een historisch besluit genomen: in 2030 is alle steenkool onze haven uit. Een fossielvrij Amsterdam is daarmee nog dichterbij gekomen. Burgerbeweging Amsterdam Fossielvrij feliciteert Gemeente en Havenbedrijf met deze moedige beslissing, waarvan directeur Koen Overtoom zelf zegt: ‘Het is best een enge stap’. Overtoom toont de moed en het leiderschap dat nodig is voor een succesvolle klimaattransitie.

Amsterdam Fossielvrij vindt het een belangrijk marktsignaal. “Amsterdam laat hiermee zien dat steenkolen een slechte investering vormen,” zegt initiatiefnemer Sven Jense. “Vind nog maar eens financiering voor een kolencentrale. Dat wordt steeds lastiger, ook in andere landen in Europa. Het argument dat kolen ‘gewoon naar andere landen zullen verhuizen’ gaat dus steeds minder op. De carbon bubble lijkt hier op een beheerste manier spanning te verliezen. Steenkoolrisico’s worden beheerst afgebouwd.” Lees verder Kolenvrije Amsterdamse Haven is internationaal marktsignaal

Hoe verwarm je straks de stad?

Amsterdam doet het aardgas de stad uit en wil zijn huizen gaan verwarmen met de restwarmte van elektriciteitscentrales. Niet iedereen vindt dat een goed idee.

Het is een klein gebouwtje zonder ramen, daar aan de Daalwijkdreef in Amsterdam-Zuidoost. Raymond van Bulderen, business manager Warmte bij Nuon, ontsluit de deur en we staan oog in oog met een bescheiden installatie van zwaar geïsoleerde buizen en metertjes. Dit is de regelkamer voor de nieuwe wijk Emerald die daar in aanbouw is. Vanuit deze regelkamer worden driehonderd woningen van warmte voorzien.

Lees verder Hoe verwarm je straks de stad?

Amsterdam roept ABP op te stoppen met investeren in kolen, olie en gas

Burgemeester Van der Laan kritisch over fossiele beleggingen pensioenfonds

Download hier de brief van Van der Laan aan ABP

PERSBERICHT Amsterdam Fossielvrij

Amsterdam roept ABP op te stoppen met investeren in kolen, olie en gas

Burgemeester Van der Laan ziet ernstig gevaar voor pensioenen door klimaatrisico’s

Amsterdam, 13 juli 2016 — Amsterdam zet pensioenfonds ABP onder druk om hun investeringen in de fossiele industrie te beëindigen, om onomkeerbare klimaatverandering te voorkomen. In een brief aan het ABP bestuur schrijft burgemeester Eberhard van der Laan: “Indien het ABP niet binnen een redelijke termijn de beleggingen in fossiele industrie beëindigt, brengt dat de pensioenen van de deelnemers ernstig in gevaar.” Hij maakt duidelijk dat hij deze oproep doet als reactie op een brief van het burgerinitiatief Amsterdam Fossielvrij.

Sven Jense, initiatiefnemer Amsterdam Fossielvrij, is positief over deze stappen. “Het verbreken van de financiële banden met de fossiele industrie maakt onze stad en onze pensioenen toekomstbestendig. Maar we moeten ook een ambitieuze termijn stellen, ook voor de transitie van onze fossiele haven. Wij willen niet dat onze stad aan klimaatverandering verdient.”

Lees verder Amsterdam roept ABP op te stoppen met investeren in kolen, olie en gas

College Amsterdam wil Fossielvrij

De Amsterdamse coalitie van VVD, D66 en SP streeft naar een fossielvrije hoofdstad. Dit schrijft het College van B&W in een reactie op de oproep van een grote groep Amsterdammers onder wie Dolf Jansen, Ewald Engelen en Sven Jense. De inwoners vinden het onverantwoord nog te profiteren van een eindige industrie die de toekomst willens en wetens in gevaar brengt. Vooral voor de Amsterdamse haven zijn de consequenties groot.

Lees verder College Amsterdam wil Fossielvrij

‘Nogal Wiebes’: mosterd na de maaltijdTerwijl in Groningen het verzet tegen de gaswinning door Code Rood volle gang is kwam minister Erik Wiebes vanavond uitgebreid aan het woord bij VPRO’s Zomergasten. Tijdens de uitzending pleitte hij vooral voor economische groei, innovatie én radicale keuzes. Maar dan wel ná de maaltijd graag.

Vanuit een PR-oogpunt is ’s lands grootste partij allang niet meer de partij van dure BMW’s en sigarenrokende directeuren. De VVD presenteert zich anno 2018 als een frisse, progressieve partij die energietransitie, innovatie en nieuwe economie omarmt. Ook onze VVD-minister Wiebes lijkt optimistisch over de toekomst en vindt het ‘liberaal’ om ‘je eigen rommel op te ruimen’ en ‘voorspoed te stimuleren’.

images

Echter, terloops laat hij tijdens Zomergasten vallen dat we in Nederland soms te langzaam reageren op problemen maar uiteindelijk toch altijd de juiste keuze maken. En precies hier wringt de schoen; het uitfaseren van Gronings gas is nog helemaal geen juiste keuze. Het is misschien een voorzichtige stap in de goede richting, en ook nog eens eentje die veel te laat komt, met alle gevolgen van dien. 

Dit jaar wordt er nog 19,4 miljard kuub gewonnen, maakte Wiebes op 24 augustus bekend. Dat is nog steeds een gevaarlijk niveau voor de inwoners van Groningen. En ook voor het klimaat is het geen oplossing, want het Gronings gas wordt vervangen. Niet door duurzame warmte, wat de logische stap zou zijn in de klimaatcrisis, maar door gas uit kleine gasvelden en Rusland.


NAM Knew
Net zoals Shell en Exxon al in de jaren 80 wisten wat voor effect hun businessmodel had op klimaatverandering, wist ook de NAM (Shell en Exxon) al heel lang dat gaswinning aardbevingen veroorzaakte. Dat liet minister Wiebes zelf zien in een fragment in Zomergasten. Al in de jaren ’60 kwam ter sprake dat er een relatie zou zijn tussen de gaswinning en de destijds waargenomen aardbevingen in Drenthe. We leren door dit fragment dat NAM destijds heeft ontkend dat er een relatie is tussen gaswinning en de aardbevingen. De NAM wilde niet meewerken met nader onderzoek. De NAM heeft sinds dien alles gedaan om geen verantwoordelijkheid te nemen (zowel moreel als financieel) en een oplossing van het probleem zoveel mogelijk tegen te werken.

nam_gaswinning300

Fossiele multinationals
Nederland is dus gewoon doorgegaan met het leegpompen van Groningen. En dat ook nog eens zónder serieus te investeren in woningisolatie en alternatieven voor gas. Men schuift het probleem voor zich uit waardoor we nu zitten met een dubbel probleem; een verwoeste provincie en een warmtetransitie die in een enorm tempo, met terugwerkende kracht moet worden uitgerold.

 Wat dat betreft is de casus Groningen een voorbeeld in het klein voor het wereldwijde klimaatprobleem; overal wordt steevast te laat, en te langzaam gehandeld. Tenminste, zolang de nodige oplossingen indruisen tegen de belangen van mensen die geld verdienen met fossiele brandstoffen. De belangen van de grote fossiele multinationals wegen nog altijd zwaarder dan die van het milieu, de veiligheid, en een leefbare planeet. Het is deze kortzichtige en geldbeluste houding die nog wel eens catastrofale gevolgen kan hebben voor de gehele mensheid.

We kunnen het ons niet veroorloven om steeds te wachten tot mensen zoals Erik Wiebes na jarenlang wanbeleid radicaal het roer een klein stukje om durven om te gooien. Er moeten op korte termijn nog vele radicalere keuzes worden gemaakt. Mensen, zoals nu op de actie van Code Rood houden de druk op multinationals en de politiek en voorkomen dat ze blijven uitstellen.

We kunnen dus niet naïef blijven geloven dat alleen de vrije markt ons op korte termijn van duurzame oplossingen gaat voorzien. Effectief klimaat- en energiebeleid is een kwestie van prioriteiten stellen en op tijd de juiste beslissingen maken, ook als die beslissingen indruisen tegen de portemonnee van de bedrijven die het probleem veroorzaken. 

Helaas wordt er tijdens de aflevering van zomergasten niet echt ingegaan op hoe we in de 21ste eeuw moeten aankijken tegen het begrip ‘vooruitgang’.  En hoe systemische, en ja, radicale veranderingen kunnen leiden tot echte duurzame vooruitgang en nieuwe vormen van circulaire waarde creatie die niet destructief zijn voor mens en planeet. Een gemiste kans, omdat de woorden ‘vooruitgang’ en ‘innovatie’ juist zo vaak zijn gevallen tijdens de uitzending. 

Het bewijst maar weer dat de gewone duurzaamheidsminnende burgers en organisaties, – en met name zij die kiezen voor verzet en directe actie –  al jaren voorlopen op de neo-liberale elite, die echte verandering net zolang tegenwerkt tot het niet anders kan. Ook die elite zal uiteindelijk mee moeten in de vaart der volkeren en de grenzen aan de groei moeten erkennen.

CO2 krijgt toch rol in aanbesteding

De CO2-uitstoot gaat toch een rol spelen bij in Amsterdamse vuilnis- en veegwagens.

Dat schrijven de wethouders Pieter Litjens (Inkoop) en Abdeluheb Choho (Duurzaamheid) aan de gemeenteraad. Ook wordt de lopende aanbesteding voor diesels in 366 voertuigen opnieuw verlengd.

Dat is de uitweg die Litjens en Choho hebben gevonden, nadat GroenLinks en D66 hadden geschermd met de mogelijkheid het stadsbestuur terug te fluiten. Het zinde die partijen niets dat de aanbesteding dreigde uit te draaien op een overwinning voor een dieselsoort die wordt gemaakt met aardgas, een fossiele brandstof.

Streepje voor
Net als de RAI Vereniging, de branchevereniging van autofabrikanten, vonden Marijn Bosman (D66) en Jasper Groen (GroenLinks) dat brandstoffen die zorgen voor minder uitstoot van het broeikasgas CO2 een streepje voor moeten krijgen. Alleen in dat geval maken leveranciers van biobrandstoffen een kans om de aanbesteding winnend af te sluiten.

Lees verder CO2 krijgt toch rol in aanbesteding

Sea Blind – Uitnodiging Earth Day vrijdag 22 april Amsterdam

Wist je dat 17 zeeschepen evenveel zwavel uitstoten als alle auto’s ter wereld?

De film Sea Blind vertelt een nog weinig bekend maar fascinerend verhaal en is een remedie tegen onze “Zee Blindheid”. Na Sea Blind volgt een gesprek met game changers. Filmmaakster Bernice Notenboom heeft Amsterdam Fossielvrij daar ook bij uitgenodigd.

Vrijdag 22 april (Earth Day), 18.00 uur, Undercurrent. Ben je erbij? Het ticket is inclusief hapjes en drankjes. Hier reserveren (klik op ‘tickets ophalen’).

Sea Blind gaat over de uitstoot van scheepvaartverkeer. Een fossielvrije haven is een belangrijke inzet voor een fossielvrije stad. De gemeente Amsterdam is 100% aandeelhouder van de haven. We kunnen je inbreng bij het nagesprek dan ook goed gebruiken. Het wordt een interactief debat met Havenbedrijf Amsterdam, Amsterdam Fossielvrij, oplossingsgerichte ondernemers GoodFuels en Openlabel, en het publiek.

Onze eigen Egbert Born heeft Bernice geïnterviewd. Dat interview vind je hier.

Hier vind je ons facebook event.

Over Sea Blind – The Price of Shipping our Stuff

Negentig procent van alles wat we kopen, komt naar ons per schip. Containerschepen voeden ons, geven ons kleren, meubels, het genot van het nieuwste gadget. Het grootste schip ter wereld vervoert 19,2000 containers en dat zijn honderdzeventien miljoen paar schoenen! Hoe groter de containerschepen worden, hoe minder we de omvang ervan lijken te kunnen omvatten. We zijn ‘zeeblind’ geworden. De scheepvaart is de meest vervuilende industrie maar ook de duurzaamste. Met geen enkele vorm van transport kun je in een keer 117 miljoen paar schoenen vervoeren. Maar scheepvaart kan en moet schoner.

www.seablind.org.