Wie zijn wij?

Stichting Amsterdam Fossielvrij zet zich in voor het rechtvaardig behalen van de Amsterdamse klimaatambities en de transitie naar een duurzame economie. 

Wij zijn onderdeel van ‘Fossilfree’, een wereldwijde burgerbeweging die de macht van olie-, kolen- en gasbedrijven doorbreek en beleggers oproept te divesteren (d.w.z. investeringen terug te trekken) uit fossiele brandstoffen, om zo de overgang naar schone energie te versnellen en ernstige klimaatverandering te beperken.

Samen met buurtbewoners en sympathisanten kijken we kritisch gemeentelijk beleid en organiseren we campagnes rondom alles wat te maken heeft met klimaat en energie in de stad. We organiseren acties, lobbyen bij raadsleden, publiceren artikelen, we doen diepgravend onderzoek en starten zelfs juridische procedures. Soms als schreeuwers in de woestijn, en soms met verrassend succes.

Onze stichting heeft geen winstoogmerk en wordt gerund op 100% vrijwillige onbetaalde inzet.

Wat is de situatie in Amsterdam?
Amsterdam is een stad met een uitgesproken ambitie om duurzaamheid te bevorderen en haar CO2-emissies te verminderen. Tegelijkertijd heeft onze stad de op één na grootste kolenhaven van Europa en de grootste benzinehaven ter wereld. Daarbij, hoewel de gemeente aangeeft geen ‘fossiele investeringen’ te hebben, zijn er wel degelijk financiële banden met de fossiele industrie door de deelneming in ondernemingen zoals het Havenbedrijf, het Amsterdams Energiebedrijf en Schiphol. Hier heeft de gemeente veel invloed maar kan daar veel beter gebruik van maken.

Ook maakt de Gemeente concrete plannen voor een metro naar Schiphol, die vooral nodig is als er méér gevlogen gaat worden, en heeft het college besloten het Amsterdams Afval Energiebedrijf  (AEB), de grootste CO2-uitstoter van de stad, te verkopen zonder heldere duurzaamheids-eisen te stellen aan de nieuwe eigenaar. En, terwijl het warmtesysteem van Amsterdam is gericht op ‘Aardgasvrij 2040’ en daarmee ambitieuzer is dan de meeste gemeenten, blijkt dat hier dat hier wordt ingezet op een hoog temperatuur warmtesysteem. Dit systeem wordt ook nog eens gevoed door een nieuwe grote biomassacentrale, afvalverbranding en hulpwarmtestations die draaien op aardgas (hierover lees je meer op de pagina Rechtszaak Warmteplan Sluisbuurt).

Kortom, er valt nog veel te verbeteren aan het Amsterdamse klimaatbeleid. Wij zijn er voor alle Amsterdamers, bedrijven en bestuurders die het hier mee eens zijn.

Meehelpen?
Amsterdam Fossielvrij draait volledig op lokale vrijwilligers.
Wil je actief worden? Meld je dan hier aan